Navigeerimine Zoning Seadused


Navigeerimine Zoning Seadused

Piirkondade seaduste tüübi kindlaksmääramiseks kasutatakse antud ala vara arendamise tüüpi. Need seadused annavad omanikule raamistiku, mille abil oma vara arendada, mõnikord paremaks või halvemaks. Õnneks ei ole tsoneerimisseadused püsivad ja neid saab vaidlustada, kui need on liiga piiravad. Siin on juhised, kuidas kõige paremini liikuda tsoneerimise seaduste järgi, mis vastavad teie vajadustele.


Zoning Seaduste alused

Zoninguseadused erinevad suuresti linnast, regioonist ja riigist ning aitavad kontrollida kinnisvara edasist arengut. Enamik piirkondi lõhub tsoneerimise seadused kolme tüüpi: elamumajandus, tööstus ja kaubandus. Igas kategoorias on täiendavaid seadusi, mis aitavad edendada teatavat liiki arengut. Näiteks elamud tsoneerimise seaduses võib lubada rohkem ühepereelamut korteriomandis või korterelamutes.

Ăśhised piirangud

Piirkondade seadused sisaldavad sageli tulevaste rajatiste piiranguid. Need piirangud sõltuvad tsoneeringu tüübist, kuid võivad sisaldada pikkuse ja suuruse piiranguid, lähedusjuhiseid, kasutatavate rajatiste tüüpe, lugude piirangute arvu ja parkimiskohtade suurust. Need piirangud seovad tulevikuhooneid ja neid ei kohaldata olemasolevatele struktuuridele. See on üks põhjus, miks mõnikord asute äri elamurajooni keskel.

Zoning Ordinances vaidlustamine

Zonimisseadused võivad pakkuda kinnisvaraomanikele palju väljakutseid, kuid nende ümber on võimalusi. Alustuseks peavad tsoneerimise piirangud olema ausad, et kohtusse jääks. Seadusi ei saa rakendada, arvestamata linna või piirkonna vajadusi. Kui seadused ei võta arvesse rahvatervist, ohutust, heaolu ega mugavust, siis võite neid eriliste raskustega vastu vaidlema ja proovida saada erandit. Kui esitate tsoneerimisega seotud raskused, peate tõestama, et seadused muudavad ruumi kasutamise võimatuks.

Zoning Variance

Kui traditsioonilised raskused pole valikuvõimalus, võite selle asemel püüda saada tsoneeringu dispersiooni. Sellised väljakutsed on suurepärased, kui teie vara on ainulaadses olukorras, mis takistab teil tsoneerimisõiguse järgimist. Kasutusvahetus annab teile loa kasutada vara väljaspool tsoneerimisseadust (nt kaubanduslik kinnisvara elamurajoonis), samas kui piirkonna dispersioon võimaldab teil liikuda teatud piirangutega, näiteks kõrguse piiranguga.

Navigeerimine tuleviku ehitusprojektide zonimisseadustele

Tulevase ehitusplatsi tsoneerimise seaduse väljakuulutamine on sarnane olemasolevatele juhtumitele. Võite seadusi vaidlustada, kui usute, et nad on hooletu ja ei vasta kogukonna vajadustele. Siiski peate kohtusse esitama kohtus tõendeid naabruse kohta ja selle kohta, kuidas seadused võivad selle piirkonna negatiivset mõju avaldada.

Rezoning Option

Rezoning on kõige tungivam viis tsoneerimise seaduste hankimiseks, kuid see on kasulik suurematele arendusprojektidele.Piirkonna optimeerimiseks peate tõendama, et naabruskonna laad on muutunud või et seadused takistavad piirkonna kasulikku muutmist. Kuid see võib olla keeruline protsess ja nõuab petitsiooni tsoneerimise apellatsioonide nõukogule. Juhatus kaalub teie asja ja selle otsuseid võib kohus läbi vaadata. Selle protsessi keerukuse tõttu on soovitatav palgata advokaat, kui püütakse piirkonna otsimist teha.

Zoning Seaduste leidmine

Saate oma kohaliku planeerimisametiga teada saada, millised tsoneerimisseadused kehtivad teie vara suhtes. Planeerimisbüroo võib teile täpselt teada anda, milliseid tsoneerimispiiranguid teie varale ja millised võimalused teie käsutuses on.

Näpunäited

Enne vara ostmist on alati soovitatav tsoneerimise seadusi kontrollida, eriti kui plaanite vara kasutamist muuta. Kui planeerite kodu renoveerimist, peaksite kontrollima ka tsoneerimise seadusi, kuna need võivad teie võimalusi piirata. Enne tsoneerimise korralduse vaidlustamist kaaluge advokaadi nõustamist.

Videod Seotud Artiklid: Karl Lentz 420 - Dealing with Zoning Officers, elements of moving a bill, renting property to Gov..