Millised On Kodumajapidamisjäätmete Põletusseadme Kasutamise Võimalikud Keskkonnariskid?


Millised On Kodumajapidamisjäätmete Põletusseadme Kasutamise Võimalikud Keskkonnariskid?

Jäätmepõletusahjudel on mitmeid keskkonnaprobleeme, sealhulgas jäätmete põletusseade kodumajapidamine. Süsinikdioksiid väljastatakse igasugusest tulekahjudest ja on potentsiaalselt surmav, samuti võib põletusseadmetes olla vääveldioksiid ja vesinikkloriidhape. Samuti tekib tule- ja plahvatusoht, kui kasutate omatehtud põletusahi, mis kujutab endast nii ohtu kui ka keskkonnaprobleeme.


Jäätmepõletusahjudel on mitmeid keskkonnaprobleeme, sealhulgas jäätmete põletusseade kodumajapidamine . Süsinikdioksiid väljastatakse igasugusest tulekahjudest ja on potentsiaalselt surmav, samuti võib põletusseadmetes olla vääveldioksiid ja vesinikkloriidhape. Samuti tekib tule- ja plahvatusoht, kui kasutate omatehtud põletusahi, mis kujutab endast nii ohtu kui ka keskkonnaprobleeme. Vältige nende ohtude minimeerimiseks põlevate või plahvatusohtlike ainete paigutamist põletusseadmesse. Plastid ja teatud muud materjalid võivad tekitada toksilisi suitsu ja neid ei tohiks põletada. Siia kuuluvad katuseboksid ja vinüülist kattekiht. Selle asemel tuleb need asjad prügilasse ladestada.

Videod Seotud Artiklid: Turbo Burn Barrel. Fan forced fast rubbish incineration, No Smoke.