Puidu Liim Ohutuseeskirjad


Puidu Liim Ohutuseeskirjad

Termin puiduliim kehtib paljude erinevat liiki liimide kohta, mida kasutatakse puidutööstuses. Puiduliimi saab kasutada mitmesuguste projektide jaoks, nagu näiteks mööblikomplektide kinnitamine, spooni paigaldamine puitplaadile või puitplaadile ja põrandakatele. Õige materjali ja liimi valik on iga puiduprojekti edukuse ja üldise huvi seisukohast kriitiline.


Termin puiduliim kehtib paljude erinevat liiki liimide kohta, mida kasutatakse puidutööstuses. Puiduliimi saab kasutada mitmesuguste projektide jaoks, nagu näiteks mööblikomplektide kinnitamine, spooni paigaldamine puitplaadile või puitplaadile ja põrandakatele. Õige materjali ja liimi valik on iga puiduprojekti edukuse ja üldise huvi seisukohast kriitiline. Allpool on toodud mõned ohutusabinõud, mida peate kasutama puidukliimi kasutamisel.

Kanda piisavat kaitset

Paljud puiduliimid sisaldavad formaldehüüdi, mis on toksiline materjal. Võimalusel vali puiduliim, mis ei sisalda mürgiseid materjale. Kui kasutate puiduliimi, peate kaitsma oma nahka, silmi ja hingamisteid, kandes kindaid, kaitseprille ja hingamismaski. Kui konteiner avaneb ja rakendus käivitub, pidage silmas liimi avamise aega, milleks on see, kui palju aega saab seda kuivatamata avada. Töötage väikeste partiidega, mitte puitliimiga suurel pinnal.

Töö hästi ventileeritavas piirkonnas

Liigne kokkupuude puiduliimiga võib mõnedel inimestel põhjustada hingamisprobleeme ja peavalu. Samuti on näidatud, et pikaajaline kokkupuude soodustab üksikisikute vähktõbe. Seetõttu peate proovima töötada õhulises, ventileeritavas piirkonnas, nii et teil on palju värsket õhku.

Kasuta nõuetekohaseid tööriistu

Puidukliim tavaliselt levib kellu abil. Ärge kunagi kasutage paljaste käte puiduliimi kandmiseks, sest see võib põhjustada ärritust ja mõnel juhul põletust ja punetust.

Kasutage ainult soovitatud koguseid

Ärge kunagi kasutage ülemääraseid koguseid puiduliimit, et proovida paremat tulemust. Nende ainete liigne kasutamine kahjustab nii kasutajat kui ka keskkonda. Vaadake kasutusjuhiseid ja järgige neid õigesti.

Hoida lastele kättesaamatus kohas

Hoidke puiduliimi konteinerit jahedas ja pimedas kohas, mis on väikelaste ja lemmikloomade jaoks kättesaamatus kohas. Kui teades teadmatult allanevad, võib puiduliim olla surmav.

Ärge kunagi jätke kaputit avatuks

Enne puiduliimiga konteineri hoidmist veenduge, et see on tihedalt suletud. Lahtised korkid võivad põhjustada, et puiduliim kuivab väga kiiresti ja mõnel juhul tekib suitsu. Ka tagatiseta pudel võib olla kutseline lemmikloomadele või lastele.

Hävitage ohutult

Pärast puidu liimi kasutamise lõpetamist peate tühja anumate ohutult kõrvaldama. Ärge kunagi valage järelejäänud koguseid valamu või äravoolu all. See võib ummistada torud ja leotada ka veeteedele. Pöörduge kohalike jäätmekäitlusasutuste poole, et teada saada, kas puiduliim kuulub teie territooriumil ohtlike jäätmete kategooriasse.

Pöörduge arsti ettekirjutusi allaneelamise või sissehingamise korral

Kui puidukliim sissehingatakse liiga palju või tarbitakse, võib see põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Kui asjassepuutuv isik on sisse hinganud puiduliimi ja on halb enesetunne, viige see mõnda värsket õhku välja õues.Kui nende seisund ei parane, pöörduge arsti poole. Allaneelamisel kutsuge kohe mürgistuskeskusesse. Ärge proovige ennast ravida.

Videod Seotud Artiklid: ISOTEX WALL seinapaneelide paigaldus liimiga.